Wiadomości

Wiadomości

Charakterystyka pracy asystenta rodziny

Każda rodzina, a zwłaszcza przeżywająca trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi, ma możliwość i jest obejmowana wsparciem ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie w postaci asystenta rodziny.

Asystent rodziny z założenia ma pomagać rodzinie w środowisku i towarzyszyć w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Jego elastyczny, zadaniowy czas pracy dostosowany jest do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

• pomaga odnaleźć to, co w rodzinach pozytywne,
• doradza, jak opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
• pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowaniu sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
• pokazuje, jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
• doradza, jak zarządzać budżetem domowym,
• informuje, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
• wyjaśnia, jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
• wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
• pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
• interwencyjnie podejmuje działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
• animuje edukację rodziców na zajęciach w „Szkole dla Rodziców”.

W trakcie swej pracy asystent ściśle współpracuje m.in. z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, kuratorami czy dzielnicowymi. Wszystko, by jak najlepiej zrozumieć problem i móc go wspólnie z rodziną rozwiązać.

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno
© 2021 Radio Q 100,7 FM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Developed by Brainwork