Wiadomości

Wiadomości

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

Corocznie od 1952 r., w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.

Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najistotniejsze w danym okresie problemy zdrowotne. Coraz częstszym zagadnieniem poruszanym w obszarze zdrowia publicznego jest występowanie chorób psychicznych. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zaburzenia psychiczne dotyczą co piątej osoby na świecie. Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym znacząco wpływają na zdrowie psychiczne. Odosobnienie, niepokój, lęk, utrudniony dostęp do lekarza negatywnie oddziałują na osoby chore psychicznie, które wciąż są ofiarami dyskryminacji czy marginalizacji społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie w ramach pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi świadczy wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

  • są dostosowane do szczególnych potrzeb osoby wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności; 
  • ukierunkowane są na pomoc osobie w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz na poprawę jakości i komfortu życia;
  • są wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą także znaleźć oparcie w Mieszkaniach Chronionych oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy. Abyśmy pomogli i podjęli wsparcie terapeutyczne, prosimy osoby, którym deficyt zdrowia przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu lub najbliższych takich osób, o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kutnie. Apelujemy o większą empatię i wyrozumiałość w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi.

Opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
f
ot. Pixabay

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno
© 2021 Radio Q 100,7 FM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Developed by Brainwork