SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

Reklama: +48 797 788 130

Wiadomości

Wiadomości

Gmina Krzyżanów organizuje spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii

Wkrótce w gminie Krzyżanów odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniami do instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii i wymiany źródeł ciepła.


Spotkanie odbędzie się 1 września o 9:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie. 

Uczestnicy będą mogli złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie, które są niezbędne do przygotowania dokumentacji technicznej.

Na podstawie złożonych deklaracji, gmina przygotuje dokumentację i będzie starać się o dofinansowanie w ramach środków unii europejskiej.

Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W przypadku uzyskania dotacji gmina Krzyżanów będzie realizować zadanie inwestycyjne w roku 2024.

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno