SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

NA KÓŁKACH BELKA TOP.png

Kontakt z nami

Informacje teleadresowe

PPHU „Fama” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 1, 96-500 Sochaczew, nadawca programów:

1. Radio Q
numer koncesji: 717/2018-R
siedziba rozgłośni: 99-300 Kutno, ul Królewska 36
tel. 500 422 422
Adres korespondencyjny:
Radio Q, 99-300 Kutno, ul. Królewska 36
redakcja@radioq.fm

2. Radio Sochaczew
numer koncesji: 525/K/2022-R
siedziba rozgłośni: 96-500 Sochaczew, ul. Staszica 29a
tel. 46 863 22 22
Adres korespondencyjny:
Radio Sochaczew, 96-500 Sochaczew, ul. Staszica 29a
kontakt@radiosochaczew.pl

Zarząd spółki:
Paweł Skumiał – prezes zarządu
Iwona Skumiał – członek zarządu


Nadawca prowadzi serwisy:
www.radiosochaczew.pl, www.radioq.fm


Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa​
tel. (22) 597 31 01
fax (22) 597 31 80
www.krrit.gov.pl


Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

PPHU „Fama” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 1, 96-500 Sochaczew, nadawca programów radiowych: Radio Sochaczew i Radio Q oraz SQMIAŁ MEDIA Sp. z o.o. ul. Staszica 29a, 96-500 Sochaczew, wydawca portali internetowych www.tusochaczew.pl i www.tukutno.pl oraz gazety dwutygodnika tusochaczew.pl wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej.


Antena: +48 500 422 422
Dziennikarze: +48 797 788 133
Reklama: +48 797 788 130
N
umer SMS: 7248, hasło: RADIOQ na początku SMS. Koszt 2,46 zł z VAT

redakcja@radioq.fm

Propozycje muzyczne, kontakt z wytwórniami: mwiniarski@radioq.fm

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno