SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

Reklama: +48 797 788 130

Gość Radia Q

Gość radia Q

Gość Radia Q - Weronika Lenarczyk, Radosław Rojewski 08.09.2023

Gośćmi Radia Q byli Weronika Lenarczyk -z-ca dyrektora KDK oraz dyrektor KDK Radosław Rojewski.

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno