SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

Gość Radia Q

Gość radia Q

Gość Radia Q - Elżbieta Milczarska, ks. Robert Awerjanow, Maria Kozłowska, Dawid Krakowiak 15.09.2023

Gośćmi Radia Q byli przedstawiciele komitetu organizacyjnego III Powiatowego Festiwalu Piosenki Religijnej Bedlno 2023.

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno