SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

Reklama: +48 797 788 130

Gość Radia Q

Gość radia Q

Gość Radia Q - Jolanta Gajda, Teresa Janiak 19.09.2023

Gośćmi Radia Q były przedstawicielki stowarzyszenia Złoty Wiek w Kutnie - prezes Jolanta Gajda i skarbnik Teresa Janiak.

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno