SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

Reklama: +48 797 788 130

Gość Radia Q

Gość radia Q

Gość Radia Q - Justyna Jasińska, Małgorzata Modrzejewska, Liliana Urbańczyk-Wójcik, Piotr Czerbniak 27.09.2023

Gośćmi Radia Q byli: Justyna Jasińska, wójt Gminy Kutno, Małgorzata Modrzejewska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, Liliana Urbańczyk-Wójcik, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kutno oraz Piotr Czerbniak,  dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku.

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno