SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

Reklama: +48 797 788 130

Gość Radia Q

Gość radia Q

Gość Radia Q - Tomasz Augustyniak, Bartosz Serenda 23.10.2023

Gościem Radia Q był Tomasz Augustyniak, ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Kutnowskim Szpitalu oraz Bartosz Serenda, zastępca dyrektora w Kutnowskim Szpitalu.

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno