SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

Gość Radia Q

Gość radia Q

Gość Radia Q - Józef Ignaczewski 24.10.2023

Gościem Radia Q był Józef Ignaczewski, wójt Gminy Bedlno.

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno