SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

Gość Radia Q

Gość radia Q

Gość Radia Q - Janusz Mielczarek 17.11.2023

Gościem Radia Q był Janusz Mielczarek, starosta Powiatu Łęczyckiego. 

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno