SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

Gość Radia Q

Gość radia Q

Gość Radia Q - Michał Adamski, Andrzej Rostkowski, Michał Sarnowski 07.12.2023

Gośćmi Radia Q byli Michał Adamski - naczelnik wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta w UM Kutno oraz Andrzej Rostkowski i Michał Sarnowski - przedstawiciele firmy qb, odpowiedzialnej za wdrożenie systemu Kutnowskiej Karty Mieszkańca. 

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno