SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

Gość Radia Q

Gość radia Q

Gość Radia Q - Bartosz Serenda, Tomasz Szczęsny 06.02.2024

Gośćmi Radia Q byli wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny oraz zastępca dyrektora Kutnowskiego Szpitala Samorządowego ds. administracyjno-technicznych Bartosz Serenda.

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno