SMS do Radia Q  7248 (hasło: RADIOQ na początku SMS). Telefon do studia Radia Q:  500 422 422

Gość Radia Q

Gość radia Q

Gość Radia Q - KGW Siemienice 29.03.2024

Gośćmi Radia Q były przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich Siemienice.

Kontakt

Radio Q 100,7 FM
ul. Królewska 36, 99-300 Kutno